متوسل شدن ضدانقلاب به رمال ها

جریان های اپوزیسیون در مرحله جدید جنگ نرم برای پیش بینی سقوط جمهوری اسلامی ایران به غیبگویی و رمال های مدرن روی آوردند.

به گزارش آریا ؛ روزنامه "ورلدز دیلی" از بولتن "جی تو" که یک بولتن محرمانه است و بنا بر ادعای سایت های اپوزیسیون فقط برای کسانی ارسال می شود که مشترک هستند، نقل کرده است که انتلیجنت سرویس در گزارشی به نخست وزیر بریتانیا داده است.

در این گزارش، انتلیجنت سرویس پیش بینی کرده است که سال 2010 سال تغییررژیم در ایران است. در این سال، تغییرات بزرگی در ایران اتفاق خواهد افتاد.

ضمنا افزوده اند که مارتین شرام، مفسر سیاسی در مقاله ای که دریکی از نشریات هاروارد انتشار داده است، پیش بینی کرده است که در سال 2010، رژیم ایران سقوط می کند.این رسانه ها مدعی شده اند به دلیل پیشینه این مفسر سیاسی که هم سقوط شوروی و هم سقوط دیوار برلین را پیش بینی کرده بود، برای این پیش بینی او نیز اعتبار قائل شده اند!
/ 0 نظر / 10 بازدید