/ 2 نظر / 4 بازدید
جنگ نرم در فضای سایبر

باسلام در آخرین تقسیم بندی جنگ نرم به 14 عرصه تقسیم شده است. امروزه خلا اصلی در جنگ نرم،ورود تخصصی به یکی از این عرصه ها تبیین بیان راهکارهاست. وبگاه جنگ نرم در فضای سایبر می کوشد تا این خلا را پر نماید. لینک شدید.