کشیدن ترمزدستی وسط بزرگراه برای اقامه نمازمیت بر موسوی!(خبر ویژه )

«خاتمی مانند کسی است که با اهداف سیاسی صرف، سودای حضور دوباره در عرصه قدرت را در سر دارد. او خود را در مقام هدایت فرض کرده و ترمز دستی را در بزرگراه شرایط کشیده و دل در گرو بازگشت به عقب دارد».
این مطلب را محمدرضا شکوهی از عناصر ضدانقلاب مقیم فرانسه خطاب به میرحسین موسوی نوشت. وی در این نوشته که از سوی گویانیوز منتشر شده، به سخنان اخیر خاتمی در دیدار شماری از اعضای اقلیت مجلس می پردازد و می نویسد: این سخنان با چه توجیهی بود؟ و براساس کدام عینیت کدام بسترها در حاکمیت یا در میان مخالفان؟ پس از آن همه هزینه، خاتمی بر چه اساسی چنان سخنانی را بر زبان می آلاید که برخی از جملاتش تصویر تمام زشت اخلاقی در جامه سیاست ورزی است. اما سخنم رو به سوی موسوی است، یک همراه صادق و مومن و مخلص ]!![ اکنون آیا وقت آن نیست که مرز خود را با آنها که سودای قدرت دارند و ترمزدستی را در بزرگراه شرایط کشیده و دل در گرو بازگشت به عقب دارند، روشن کنید؟
نویسنده همچنین با تاکید بر ارادت خود نسبت به موسوی می نویسد: «باید با صراحت بگوییم، اعتماد شما به برخی از باندها و جریان ها اشتباه بوده، باندهایی که اهل انصاف و مسئولیت نیک آگاهند در پی چه هستند و جنبش سبز در خوشبینانه ترین حالت دکان ایده پردازی محفلی شان است. بی تعارف بگوییم شما مسئولید که راه خویش را از منفعت گرایان و بازیگران بی کفایت و فرومایه سیاسی در هر شان و جایگاه و ملبس به هر لباس سیاسی که هستند جدا کنید. ما در مورد بسیاری مطالب که شاید لازم بود پیشتر صادقانه به عرض و نظر شما برسد سکوت کردیم و اندکی را نیز ارسال کردیم و نیک می دانم که بیش و کم از چیستی و ماهیت اغلب آنها مطلعید. ما در مورد لزوم رهیدن از قوالب تعریفی کاذب و غیرواقعی و غیراصیل برای هویت های چندگانه جنبش سبز سکوت کردیم و در نهان به سمع و دیده انتقال دادیم. گفتیم هویت اقتصادی دروغین و بس مضری برای جنبش تعریف شده و مشخصاً باید گفت برش تحمیل شده است (هویتی که بخشی از معایب و آسیب ها و مضراتش را آنان که این سو و جبراً بیرون از گود ایفای نقش و ادای وظیفه و مسئولیت نشسته اند، در تزریق مبالغ خاص از سرمنشاء جریانی خاص در فلان شهر جنوب خلیج فارس ]دوبی[ تا بروکسل و لندن و ... لمس کرده و ضربه ای که بر صداقت و راستی در عرصه تقویت جنبش با توسل جبری به ابزار رسانه ای وارد آمده را به نظاره نشسته ایم). شما مرز جنبش را همچون مرز فکری و سیاسی خود با همراهان و دلبستگان نظر آقای خاتمی همچنین دفتر رئیس مجمع تشخیص صراحتاً عیان کنید. کوتاه آن که جمعی از عناصر شناسای سیاسی در پی سمت و سوی دیگری گزیدن هستند. راقم برای آقای خاتمی و جمعی از بزرگان در مجمع روحانیون و... حرمت قائل است اما نیک می دانید ایشان علی رغم تصوری که برخی دارند یار واقعی جنبش سبز نیست. شما خود تا حدودی بر این امر واقفید. کمی تأمل کنید. وقت واکنش است.
این تحلیل در حالی منتشر می شود که اغلب تحلیلگران در جبهه ضدانقلاب، اظهارات اخیر خاتمی را نشانه بن بست جنبش(فتنه)سبز و باعث ناامید کردن مخالفان جمهوری اسلامی عنوان کرده اند. این محافل می گویند سخنان خاتمی متضمن اعلام مرگ جنبش سبز است. به تازگی ارگان حلقه لندن (جرس) درباره سخنان خاتمی نوشت «سخنان خاتمی آن هم یک سال پس از افول جنبش سبز، بیشتر به شاخ و شانه کشیدن یک بازنده زیر تیغ برنده می ماند. او سعی در باز کردن راه دیگری دارد که لاجرم پیش نیاز آن، خواندن نمازمیت بر جسد جنبش سبز است!».

/ 0 نظر / 19 بازدید