حزب مشارکت: هتک حرمت عاشورا "دروغ" و "ساختگی" است!

شبکه ایران: حزب مشارکت، یکی از احزاب حامی آقای موسوی، در بیانیه ای مدعی شد که اغتشاش و هتک حرمت روز عاشورا ادعایی "دروغ" و "ساختگی" است.

این حزب که به جای محکوم کردن اغتشاشگران روز عاشورا، نظام جمهوری اسلامی را به "سرکوبگری" و "قرار دادن مردم در بر هم" متهم کرده، مدعی شده است که "وقتی از ابزار رسمی سرکوب خود نا امید شدند در صدد استفاده از حربۀ " مردم علیه مردم " یا " مذهب علیه مذهب " افتادند. تهییج بخشی از مردم علیه ادعای دروغ و ساختگی حرمت شکنی عاشورا، قدم اول آنان بود."

این ادعا در حالی است که فیلم هتاکی همراه به سوت و کف اغتشاشگران در روز عاشورا، از رسانه ملی پخش شده و در فضای اینترنت هم به راحتی قابل دسترسی است.

البته در جریان پاره کردن و آتش زدن عکس امام خمینی(ره) هم، افراد و گروه های اصلاح طلب مدعی شدند که این اقدام "تردید آمیز" و حتی "ساختگی" است. از این رو اکثر آنان به جای اغتشاشگران، رسانه ملی را به دلیل روشنگری محکوم کردند.

در جریان راهپیمایی ده ها میلیونی مردم ایران اسلامی در محکومیت هتک حرمت روز عاشورا توسط اغتشاشگران هم، پایگاه اطلاع رسانی حزب اصلاح طلب مشارکت، همسو با رسانه های غربی و صهیونیستی، مدعی شد که این راهپیمایی "اجباری" بوده است.

حزب مشارکت که تعدادی از اعضای خود را به علت حضور آشکار در تحریک و هدایت اغتشاشگران، مدتی شاهد زندانی شدن آنان بوده است، در بیانیه خود ضمن حمایت از مواضع اخیر میرحسین موسوی، بار دیگر مدعی شد که انتخابات ریاست جمهوری دهم سالم نبوده است.

این ادعا در حالی از سوی اعضای حزب مشارکت مطرح شده که آقای موسوی در بیانیه خود تلویحا به بی اساس بودن "ادعای تقلب" اذعان و حتی درباره دولت هم پیشنهادی ارائه کرده است.

البته موضع مشارکتی ها در این باره چندان تامل برانگیز نیست چرا که "عقب نشینی آقای موسوی" از ادعایش، موجی از واکنش های متفاوت را در میان حامیانش به راه انداخته به طوری که در عین موافقت عده ای با آن، اعتراض برخی دیگر از مخالفان نظام را بلند کرده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید