کدام سرباز اینچنین جسورانه با فرمانده مکاتبه می‌کند؟

امضا کنندگان این نامه سرگشاده عبارتند از:‌

1- دکتر احمد اسفندیاری
2- دکتر سیدرضا هاشمی
3- دکتر سیدابوالفضل ذاکریان
4- دکتر محمد همتی
5- دکتر احمدرضا جمشیدی
6- دکتر علیرضا اخوان
7- دکتر سیدعلی ریاضی
8- دکتر زارعی
9- دکتر نادر کاظمی‌پور
10- دکتر عباس هنردوست
11- دکتر محمود صفایی
12- دکتر محمود حمیدی‌زاده
13- دکتر علی معلم
14- دکتر علی باقری
15- دکتر حشمت‌الله همتی
16- دکتر بهرام عین‌اللهی
17- دکتر عباس مجدی
18- دکتر محمد رییس‌زاده
19- دکتر احمد جوانمرد
20- دکتر حسین جلاهی
21- دکتر علیرضا مقدم
22- دکتر علی‌اصغر باقرزاده
23- دکتر علی بابا اکبری
24- دکتر عابدینی
25- دکتر شاهد ندایی
26- دکتر حمید حضرتی
27- دکتر فرهاد جعفری
28- دکتر سعید قاضی‌پور
29- دکتر علی رحیم قاسمیان
30- دکتر حسین شریفی
31- دکتر محمد ودود حیدری
32- دکتر مهدی ولیجی
33- دکتر حجت مادرشاهی
34- دکتر پورحسینی
35- دکتر اصغر مطهری
36- دکتر میرزا حسینی
37- دکتر کامبیز تبار
38- دکتر علی قرایی
39- دکتر کاظم قهرمان‌زاده
40- دکتر باقر هداوند
41- دکتر خوش محبت
42- دکتر احمد خنجری
43- دکتر امیر فرهنگی
44- دکتر رضوی‌زاده
45- دکتر شهرام پورجهانی
46- دکتر مسعود مسلمی‌فرد
47- دکتر بهزاد تدین
48- دکتر محقق
49- دکتر سید محمد مقدسی
50- دکتر حسن عراقی‌زاده
51- دکتر محمد قنبری
52- دکتر بهزاد عین‌اللهی
53- دکتر جعفر اصلانی
54- دکتر سید مسعود خاتمی
55- دکتر سید محمد صادق‌مهدوی
56- دکتر جواد مراسی‌زاده
57- دکتر حسنعلی محبی
58- دکتر رحمت‌الله حافظی
59- دکتر صمدالله محمودی
60- دکتر محمدتقی هلی‌ساز
61- دکتر سید حمید پرهیزکار
62- دکتر مصطفی نادری
63- دکتر احمد احمدی
64- دکتر حسن محمدحسینی‌اکبری
65- دکتر حسن ابوالقاسمی
66- دکتر جمال اخوان
67- دکتر شعبان مهرورز
68- دکتر احمد فضائلی
69- دکتر اصغر اخوان
70- دکتر غلامحسین
71- دکتر محمدجواد سلطان‌پور
72- دکتر محمدجواد فروزان‌مهر
73- دکتر غلامحسین علیشیری
74- دکتر محمدجواد حسینی
75- دکتر غلامعلی قربانی
76- دکتر عباسعلی ایمانی‌فولادی
77- دکتر اسماعیل مقانلو
78- دکتر حمیدرضا جوادزاده
79- دکتر حسن گودرزی
80- دکتر حاج آخوندی
81- دکتر عباس مسجدی
82- دکتر غلامعلی جاودان
83- دکتر ضرغام صادقی
84- دکتر عاطفه ارشدی
85- دکتر محمدرضا پیرمرادی
86- دکتر اسدالله آب‌نیکی
87- دکتر محمد هادی
88- دکتر محمدعلی زنگانه
89- دکتر مرتضی موسوی‌نائینی
90- دکتر امیر خبری
91- دکتر علیرضا سعادت
92- دکتر حسین الماسی
93- دکتر محسن حسینی‌پور
94- دکتر احمدرضا نبوی
95- دکتر عبدالعلی بانکی
96- دکتر مهدی ناظمی
97- دکتر عبدالرضا جهانگران‌نژاد
98- دکتر خدابخش کرمی
99- دکتر عبدالرسول نیک‌گویی
100- دکتر منصور سلطان‌زاده
101- دکتر عبدالرئوف ادیب‌زاده
102- دکتر بشنیده
103- دکتر سید مجتبی احمدی
104- دکتر احمد احمدی
105- دکتر محمد مظفر
106- دکتر امیراحمد شجاعی
107- دکتر محمد اسماعیل مافی
108- دکتر علی مهدوی‌نژاد
109- دکتر داریوش سلمانیان
110- دکتر یونس پناهی
111- دکتر محمدعلی شریفی
112- دکتر محسن صابری اسفید وچانی
113- دکتر هوشنگ زعیم‌کهن
114- دکتر بهنام حاج‌هاشمی
115- دکتر داوود بهرامی
116- دکتر غلامرضا اکبری
117- دکتر علی هاشمی‌کنی
118- دکتر محمدرضا قانع
119- دکتر عزیز نوری
120- دکتر قادر مختاری‌دستجرد
121- دکتر سید احمد نواب
122- دکتر محسن مومنی
123- دکتر مهدی علیزاده‌بیرجندی
124- دکتر علی منصوری
125- دکتر بابک دیلمی
126- دکتر محمدکاظم امیدیان
127- دکتر سیدحسن عزیزی
128- دکتر محمد حیاتی
129- دکتر مهدی مصلی‌نژاد
130- دکتر غلامرضا حقیقی
131- دکتر محمدابراهیم نعیمی‌طبیعی
132- دکتر جمشید محمدی
133- دکتر حسین بدخشان
134- دکتر محمدباقر صفرزادگان
135- دکتر منصور امین
136- دکتر علی‌اکبر جعفری‌موسوی
137- دکتر سیدجمال امام
138- دکتر کریم رضادوست
139- دکتر سعید شاکریان
140- دکتر یوسف ایزدی
141- دکتر احمد سلطانی
142- دکتر روح‌الله غلام‌رضایی
143- دکتر محمد شهرروی
144- دکتر محمدرضا هادوی
145- دکتر مهدی رضوان
146- دکتر غلامرضا عسگریان
147- دکتر فاطمه احمدی متمایل
148- دکتر راهله احمدی متمایل
149- دکتر مهدی کیانی
150- دکتر مرتضی عبدلی
151- دکتر زهره زنده‌دل
152- دکتر عبادالله ندایی‌اطهر
153- دکتر کریم میرزایی
154- دکتر حسن عباسیه بزرگی
155- دکتر علیرضا فضایلی
156- دکتر حمیده محمدی‌نژاد
157- دکتر اعظم وفایی
158- دکتر تقی سرداری
159- دکتر احمد آریایی‌نژاد
160- دکتر مجتبی خزایی
161- دکتر رضا صاحب‌جم
162- دکتر رحمت سلگی

/ 0 نظر / 22 بازدید