سرنخ‌های تازه از نقش موساد در ترور علی‌محمدی

کیهان: سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به نقل از برخی مطبوعات این رژیم اذعان کرد دکتر مسعود علی محمدی دانشمند هسته ای و استاد دانشگاه ایران (که به شکل وحشیانه ای در مقابل خانه خود در تهران ترور شد) برای محافل اسرائیلی شناخته شده بود. این اذعان در حالی است که پیش از این محافل صهیونیستی و ضد انقلابی برای انکار نقش دستگاه های اطلاعاتی صهیونیستی و آمریکا در ترور شهید دکتر علی محمدی ادعا می کردند وی فرد گمنامی بوده و اهمیت ترور را نداشته است.

بنا به گزارش سایت همدمی به نقل از روزنامه هایی چون معاریو و هاآرتص، دکتر علی محمدی به واسطه حضور در همایش های علمی بین المللی برای اسرائیلی ها ]که در پوشش پژوهشگر در این محافل علمی شرکت می کنند[ شناخته شده بود. این روزنامه ها، از یکسو اذعان کردند که دکتر علی محمدی در همایش های مذکور کم حرفی پیشه می کرد- که علی القاعده این رازداری برای صهیونیست ها گران تمام شده- اما از طرف دیگر برای گم کردن رد پای سازمان موساد تلاش کردند به تحریف چهره اسلامی و انقلابی و میهن دوست شهید علی محمدی بپردازند، شیوه ای که صهیونیست ها برای تخریب وجهه دشمنان تسلیم ناپذیر خود در پیش می گیرند و می کوشند انگ همراهی به وی بچسبانند.

منوشه امیر صهیونیست فراری و در استخدام رادیو اسرائیل در ادامه همین روند مدعی شد ترور دکتر علی محمدی کار دولت ایران بوده است. سایت هایی چون رادیو فردا، رادیو زمانه، جرس و... نیز در مصاحبه های ساختگی ذیل عنوان «یک دانشجوی کلاس علی محمدی» (بدون ذکر نام) تلاش کردند به این ترور، شکل وشمایل درگیری داخلی و انتخاباتی بدهند که بیش از هر سند و قرینه دیگری اهداف و عاملان ترور مذبوحانه وسبعانه اخیر را نشان می دهد.

در این میان جاودان نفر از همکاران رادیو و وزارت خارجه رژیم صهیونیستی طی مقاله ای در گاردین تصریح کرد «ترور دکتر علی محمدی بخشی از نبرد سرویس های اطلاعاتی غربی با جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه برنامه هسته ای و مذاکرات مربوط به آن است.»

نکته جالب در پس همه این تحلیل ها، تقلای چند روز اخیر احمد شیرزاد (عضو بدنام فراکسیون مشارکت در مجلس ششم) است که با مقالات و مصاحبه های مختلف بارسانه های ضد انقلابی و خارجه تلاش کرده ترور شهید علی محمدی را به اختلافات داخلی ربط دهد و در عین حال خود را دوست این شهید مظلوم جا بزند.

وی همان شخصی است که از پشت تریبون مجلس ششم به اتهام پراکنی علیه برنامه هسته ای کشورمان پرداخت و مدعی شد جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته ای خود 19 سال به دنیا دروغ گفته اما اکنون دم خروس بیرون افتاده است. این اظهارات با اعتراض شدید مهدی کروبی رئیس وقت مجلس مواجه شد. به نظر می رسد تحقیق از این مهره بدنام، سرنخ هایی از ترور شهید علی محمدی را به دست بدهد.

/ 0 نظر / 10 بازدید