راهپیمایی‌های خودجوش مردمی در مسیرهای بازگشت

راهپیمایی‌های خودجوش مردمی در مسیرهای بازگشت/ تجمع بزرگ مردم در مقابل سفارت انگلیس

جمعیت میلیونی عزادارن هتک حرمت مقدسات توسط حامیان موسوی در روز عاشورا، پس از اتمام تجمع عظیم خود، در مسیرهای بازگشت به سمت منازل در خیابان های فرعی و اصلی تهران، اقدام به برگزاری راهپیمایی خودجوش کردند.

 در حالی که جمعیت حاضرین در تجمع امروز از شرق به میدان امام حسین و از غرب به میدان آزادی رسیده است، مردم خشمگین در مسیرهای بازگشت از اجتماع عاشورائیان در خیابان های توحید، یادگار امام، کارگر شمالی، بلوار کشاورز، خیابان ولیعصر، خیابان جمهوری، خیابان کارگر جنوبی و برخی دیگر از خیابان های فرعی اقدام به برگزاری راهپیمایی های خودجوش کردند.

قالب شعارهای مردم در این راهپیمایی ها، شعار علیه موسوی و کروبی و ذکر ویاد ابی عبدالله الحسین علیه السلام است. تظاهرات کنندگان شعار می دهند: " کروبی بی سواد، عامل دست موساد" ،"سران فتنه سبز اعدام باید گردند"، "خواص بی بصیرت خجالت خجالت"، "مرگ بر منافق"، "مرگ بر ضد ولایت فقیه"، "خون حسین می جوشد، بسیجی می خروشد"، "موسوی کروبی مرگ به نیرنگتان، خون جوانان ما می چکد از چنگتان"، "موسوی کروبی این آخرین هشدار است".

بر مبنای گزارش رسیده  در خیابان فردوسی، تظاهرات کنندگان این خیابان، هم اکنون تجمع اعتراضی را در مقابل سفارت انگلیس بر پا کرده اند. این تجمع کنندگان که جمعیت آنها به هزار نفر می رسد، شعار می دهند: " سفارت موسوی تعطیل باید گردد، سفیر روباه پیر اخراج بایید گردد"، " بی بی سی ساکت باش"، لانه روباه پیر تسخیر باید گردد" ، " مرگ بر انگلیس"، "بی بی سی بی حیا،دوربین را بردار بیا"

این تجمع کنندگان همچنین اشیایی نیز به سمت سفارتخانه انگلیس پرتاب کرده اند. این تجمع کنندگان هم اکنون و با فرارسیدن زمان نماز ، اقدام به برپایی نماز جماعت در مقابل سفارتخانه انگلیس کرده اند.

برخی اخبار از نقش سفارت انگلیس در آشوب های روز عاشورا حکایتدارد. بر همین اساس بود کهسفیر این کشور به وزارت امور خارجه فراخوانده شد. این درحالی است که سخنگوی وزارت خارجه نیز از برنامه های آینده این وزارت خانه برای سفارت انگلیس و دولت انگلستان خبر داده بود.

/ 0 نظر / 8 بازدید